Duurzaamheid in de breedste zin

Bauke de Jong, regiomanager van de Zeeuwse Cedrah-locaties, kijkt naar duurzaamheid in de breedste zin van het woord: ‘Voor mij is duurzaamheid ook relationeel. Hoe onderhoudt je duurzame relaties? Hoe verhoudt je je in relatie tot de ander?’ De Jong haalt aan dat we een Bijbelse opdracht hebben om de aarde te bouwen en te bewaren. ‘Een belangrijke opdracht, die we helaas onvoldoende naleven. De wereld zoals die nu is, houdt geen stand voor onze kinderen. Je ziet steeds duidelijker worden dat het iedereen treft. Je kunt geen krant openslaan of je leest erover. Bovendien ervaar je het zelf door de gevolgen van het veranderende weer.’

Niet in één keer de wereld willen veranderen

Maar hoe maak je nu zoiets concreet op de werkvloer? ‘Vanuit een duurzaamheidsbril moet je na gaan denken over bestaande thema’s als energie en afval én daarover in gesprek gaan met leveranciers. Vanuit Wonen en Vastgoed zie je al dat er flinke stappen worden gemaakt op het gebied van zonnepanelen, ledverlichting en isolatie,’ vindt de regiomanager. De vertaalslag naar de zorg zit hem meer in voedselverwerking en afvalscheiding. Bauke de Jong licht toe: ‘Op locatie Eben-Haëzer wordt geëxperimenteerd met het scheiden van afval. Je ziet dat collega’s dat steeds belangrijker gaan vinden en er ook al echt mee bezig zijn. Een uitdaging hierin is om zorgcollega’s op het werk zich net zo verantwoordelijk te laten voelen als dat zij thuis doen wat betreft duurzaamheid. Daar valt nog wel een wereld in te winnen. De druk op de zorg is al hoog, duurzaamheid voelt dan voor niet iedereen als een prioriteit.’ De Jong benadrukt dat het hierbij belangrijk is om het creatief denkvermogen van collega’s goed te benutten én cliënten en cliëntvertegenwoordigers erbij te betrekken. ‘Maar,’ vindt hij, ‘dit moeten we stapsgewijs aanpakken. Je moet niet in één keer de wereld willen veranderen.’

Zelf aan de slag

Hoe De Jong duurzaamheid verweeft in zijn eigen leven? ‘Ik denk zowel in het huis, bijvoorbeeld qua energiegebruik, als in vervoer en voeding na over duurzaamheid’. Tip: doe een online duurzaamheidstest en ontdek hoe groen jij leeft. Na uitslag krijg je leuke en handige tips mee om je levensstijl daarop aan te passen!’ geeft Bauke de Jong ons mee.