Persoonsalarmering

Cedrah biedt cliënten de mogelijkheid gebruik te maken van persoonsalarmering. Dit is een systeem waarmee 24 uur per dag in geval van nood hulp ingeroepen kan worden. Let op: het alarmeringssyteem is niet bedoeld voor spoedeisende hulp, maar bijvoorbeeld voor hulp na een valincident. Medewerkers van Cedrah zijn na alarmering binnen maximaal 20 minuten aanwezig.

Persoonsalarmering is beschikbaar voor:
1.  Cliënten met een zorgindicatie (Wlz of ZVW).
2.  Cliënten zonder zorgindicatie die in een (huur)woning van Cedrah wonen.
3.  Cliënten zonder zorgindicatie die in een eigen woning (niet van Cedrah) wonen.
    
Let op: de service van optie 3 wordt niet vanuit iedere Cedrah-locatie geboden.
     Informeert u hiervoor
bij de klantadviseur.

Mits er sprake is van een indicatie ZZP/VPT3 of hoger, geldt dat er voor het gebruik van persoonsalarmering kosten in rekening worden gebracht. U kunt de reguliere kosten raadplegen via onze tarievenlijst. Voor meer informatie over het gebruik van persoonsalarmering in uw persoonlijke woonomgeving kunt contact opnemen met de klantadviseur van de betreffende locatie of de woonconsulent van het seniorencomplex.