Onze visie op diensten

Definitie
Onder diensten verstaan we het extra aanbod dat geen onderdeel is van een indicatie van een cliënt. Dit kunnen diensten zijn waarvoor in het geheel geen indicatie is of die de geïndiceerde omvang overstijgen. Over het algemeen betaalt de cliënt deze diensten (gedeeltelijk) zelf. Waar mogelijk worden (gedeeltelijk) vrijwilligers ingezet.

Doelgroep
De doelgroep voor de extra diensten bestaat uit alle ouderen uit de wijk en alle bewoners van de seniorenwoningen en de zorgcentra. Per specifieke dienst kan een specifieke doelgroep gedefinieerd worden.

Uitgangspunten
1. Het dienstenpakket is breed
Het dienstenpakket is beschreven in een dienstencatalogus met meerdere keuzemogelijkheden. Naast de vast omschreven diensten zijn ook diensten op maat mogelijk. Het dienstenpakket richt zich op:

  • Behoud van zelfstandigheid en veiligheid van de cliënt (bijv. domotica, boodschappendienst);
  • Participatie van de cliënt (bijv. vervoer/begeleiding bij de kerkgang, zingeving);
  • Bevorderen van de persoonlijke woon- en levenssfeer van de cliënt (bijv. klussendienst, faciliteren van hobby’s);
  • Vormgeven van het gemeenschap zijn (bijvoorbeeld groepsuitjes/-vakanties, organiseren van een verenigingsleven, restaurantfunctie).


2. Het aanbod houdt rekening met verschillen
Bij het aanbod houden wij rekening met verschillen in doelgroepen, behoeften en voorkeuren. Daarnaast biedt het dienstenpakket ook verschillende mogelijkheden voor diverse financiële situaties. Het pakket biedt bijvoorbeeld aantrekkelijke mogelijkheden voor cliënten die minder eigen geld te besteden hebben. Er kunnen ook diensten zijn die niet voor iedereen financieel haalbaar zijn, zolang dit redelijkerwijs geen schade doet aan het gemeenschap zijn of het persoonlijk welbevinden. Wanneer deze schade wel voor de hand ligt, wordt de dienst ofwel niet geboden, ofwel er worden creatieve oplossingen bedacht om haar voor alle cliënten die hieraan behoefte hebben toegankelijk te maken. Dit is met name intramuraal relevant.


3. We maken gebruik van wat er al is
Waar mogelijk werken we samen met andere partijen, zoals zorgaanbieders, gemeenten, kerken, scholen en vrijwilligersorganisaties die de gewenste diensten al aanbieden of deze samen met ons willen opzetten. Voor zover het gaat om typen diensten waarin de mate en intensiteit van persoonlijk contact met de cliënt toeneemt, is de noodzaak van samenwerking met mensen en organisaties uit de eigen gezindte van groter belang. 


Om u inzicht te geven in ons gevarieerd aanbod van wonen, zorg en diensten liet Cedrah een animatiefilmpje maken. Bekijk het filmpje hier.