Huishoudelijke hulp

Omschrijving
Bij het bieden van huishoudelijke hulp nemen wij de activiteiten op het gebied van het huishouden van u over. Het gaat om activiteiten op het gebied van huishoudelijke dagelijkse verrichtingen, zoals het opruimen, schoonmaken van de woning of het verzorgen van de maaltijden. Er zijn 2 categorieën huishoudelijke hulp:
1. HH1: uitvoerende huishoudelijke werkzaamheden
2. HH2: HH1 en de organisatie van het huishouden

Hoe komt u aan deze dienst?
U kunt een indicatie aanvragen bij de eigen gemeente volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Huishoudelijke hulp kan ook particulier ingekocht worden.

Kosten
U betaalt een eigen bijdrage, afhankelijk van het inkomen en een deel van het eigen vermogen. De eigen bijdrage wordt door CAK berekend. Op www.cak.nl kunt u een voorbeeldberekening maken. Wanneer huishoudelijke hulp particulier wordt ingekocht, bedraagt de prijs € 22,50 per uur. Het is mogelijk om aanvullende huishoudelijke diensten in te kopen.

Waar bieden we deze dienst?
d’Amandelhof te Capelle aan den IJssel
Beth-San te Moerkapelle
Eben-Haëzer te Middelburg
Nebo te Zwijndrecht
Rehoboth te Goes
Uitzicht te Vlaardingen