Belangrijke informatie

De algemene maatregelen van de overheid gelden voor ons allemaal. Dat betekent concreet dat op alle locaties in Zuid-Holland en Zeeland mondkapjes gedragen worden door zowel bezoekers als medewerkers. Ook bezoekers van huurders en eigenaren van zelfstandige woningen worden dringend geadviseerd een mondkapje te dragen. Mocht u hieromtrent vragen hebben, informeer via de receptie van de locatie. De contactgegevens per locatie kunt u hier vinden.

Aanbevolen websites

Videoboodschappen van bestuurder Teunis Stoop:

Onderzoek

Cedrah doet mee aan een landelijk wetenschappelijk onderzoek waarmee in kaart wordt gebracht hoeveel cliënten klachten van COVID-19 (het coronavirus) vertonen en hoeveel positief getest zijn. Dit onderzoek is belangrijk voor het te voeren beleid van de regering en omdat het gebruikt kan worden voor een eerlijke verdeling van bedden en hulpmiddelen. Het RIVM is de opdrachtgever van het onderzoek, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksinstituut Nivel. Voor dit onderzoek worden behandelgegevens van cliënten gebruikt, voor zover deze betrekking hebben op besmetting en symptomen van COVID-19.

Het Nivel en het RIVM gaan hierbij uiterst zorgvuldig te werk. Er worden geen direct tot personen herleidbare gegevens naar andere partijen verzonden. Alle mogelijke maatregelen worden genomen om te voorkomen dat gegevens kunnen worden herleid tot herkenbare, individuele personen. De wettelijke grondslag is gelegen in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

Gezien de druk op de zorg en de urgentie van de coronacrisis kunnen wij redelijkerwijs niet iedereen vooraf om toestemming vragen. Gegevens van cliënten die eerder expliciet bezwaar hebben gemaakt tegen gebruik van hun gegevens voor wetenschappelijk onderzoek worden niet gebruikt.

Uiteraard kunt u, indien u dat wenst, ook nu nog bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens in dit onderzoek. Ook mag u vragen om inzage, afschrift, rectificatie en het wissen van gegevens. U kunt daarvoor desgewenst contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

Communicatie (naar medewerkers)

Medewerkers kunnen AFAS Insite raadplegen.

Reservisten

Tijdens de coronacrisis hebben we een reservistenpool opgericht, zodat we met elkaar de kwaliteit van onze zorg kunnen hooghouden. Hiervoor hebben we een videodrieluik gemaakt met drie inspirerende portretten: