Corona-virus

Belangrijke informatie:

Sluiting woonzorgcentra Cedrah voor bezoek

Op 19 maart heeft de overheid opnieuw een maatregel afgekondigd om verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te voorkomen. De overheid wil kwetsbare groepen beschermen en heeft het ingrijpende besluit genomen alle verpleeghuizen en woonvormen voor ouderen te sluiten voor bezoek.

Het besluit van de overheid betekent dat we vandaag ook de woonzorgcentra van Cedrah moeten sluiten voor bezoek. Wij volgen daarmee de richtlijn van de overheid. De maatregel is bedoeld om verspreiding van het coronavirus onder kwetsbare ouderen zoveel als mogelijk te voorkomen. Wij realiseren ons dat dit voor bewoners en hun naasten een ingrijpende maatregel is.

We vragen huurders en eigenaren van zelfstandige woningen binnen de complexen van Cedrah zich te conformeren aan het beleid van Cedrah. Dit doen we omdat deze woningen direct verbonden zijn met het zorgcentrum en we verspreiding van het virus zoveel mogelijk willen voorkomen. Het beleid van Cedrah is dat niemand in het woonzorgcentrum, inclusief direct verbonden woningen, bezoek kan ontvangen.

Deze regel geldt voor alle complexen met uitzondering van de zelfstandige woningen aan de Briandlaan 1- 31 'het Anker' (Middelburg), huurwoningen aan de Wilde Veenen (Moerkapelle) en de Marnixflat (Goes).

Aanbevolen websites:

 

Communicatie (Bewoners, cliënten, externe bezoekers van de dagbesteding, vrijwilligers, 1e contactpersonen)

Communicatie (naar medewerkers)