In het eerste half jaar van 2022 is er gewerkt aan de (af)bouw van het betonnen waterreservoir en zijn de pomp en andere accessoires voor het reservoir geïmporteerd en gearriveerd. Ook zijn het wachthuisje en het generatorhuis afgemaakt en is een begin gemaakt met het leggen van de waterleiding van het reservoir naar een al bestaande waterleiding.

Koppelingen waterleiding aangeschaft

In september 2022 zijn de koppelingen voor het aanleggen van de waterleiding aangeschaft en op plaats van bestemming aangekomen. Helaas was de kwaliteit van deze koppelstukken niet goed genoeg en daardoor niet bruikbaar. De pomp kan niet geïnstalleerd worden voor de goede koppelingen er zijn. De koppelingen zijn opnieuw besteld, maar omdat ze niet nog niet binnen zijn kan het waterbureau daar nog geen kwaliteitscheck op uitvoeren.

Het wachten is nu op de nieuwe koppelstukken. Daarna kan het snel gaan. Als de pomp aangesloten is, worden de pijpleidingen afgemaakt en de waterpompen in vijftien dorpen geïnstalleerd!

Op de foto zien we de betrokkenen voor het generatorhuis.