Afval

In je privéleven ben je waarschijnlijk ook actief bezig met afvalscheiden. In sommige gemeentes gelden andere regels, maar vanuit de overheid is het verplicht om bedrijfsafval apart in te zamelen. Het bedrijfsafval wordt binnen Cedrah ingezameld door Renewi. Zij zorgen ervoor dat van de aparte afvalstroom Plastic verpakkingen en Drinkpakken (PD) maar liefst 80-90% gerecycled wordt, de overige 10-20% wordt gebruikt voor het opwekken van energie. Op deze manier draagt afvalscheiden bij aan duurzaamheid!

Zie afbeelding (links) welke afvalstromen we binnen Cedrah in ieder geval in de huiskamers/algemene ruimtes willen scheiden.

De bewoners worden alleen gestimuleerd om glas en papier te scheiden. De teamleiders diensten zijn meegenomen in deze verandering van afvalscheiden en zullen dit op locatie verder inrichten. Zij zijn ook het aanspreekpunt voor locatie-specifieke vragen.

Reiniging/schoonmaak

Voor het thema reiniging voldoen we al aan een aantal eisen. Zo hebben we voor de schoonmaakmiddelen een contract met de leverancier Kroonint: alle schoonmaakmiddelen die je via Kroonint besteld voldoen aan de duurzaamheidseisen (en ook andere eisen, zoals hygiënerichtlijnen). Dit zijn vaak andere schoonmaakmiddelen dan die je bij de supermarkt of zorgboodschap besteld. Ze bevatten minder schadelijke stoffen voor het milieu, maar ook voor je eigen gezondheid.

Let erop om alle schoonmaakmiddelen via Kroonint te bestellen. Dit geldt ook voor de schoonmaak op afdeling Verzorgd Wonen en KSW. De schoonmaakmiddelen die je via Kroonint besteld, gaan van het schoonmaakbudget af, maar als je de middelen via Zorgboodschap besteld gaat dit van het voedingsbudget van de bewoner af. Nog een extra reden om schoonmaakmiddelen via Kroonint te bestellen!

Daarnaast zal Kroonint voor elke locatie een schoonmaakplan maken. Het schoonmaakplan zal voldoen aan de duurzaamheidseisen (juiste dosering en middel) en de hygiëne-eisen. Het plan wordt aangepast aan de werkwijze op locatie en handzaam gemaakt voor op de schoonmaakkar, zodat we samen duurzaam en hygiënisch schoonmaken!

Heb je vragen, opmerkingen of zelf een duurzaam idee? Mail dan naar [email protected]