De OR kreeg een aantal instemmingsverzoeken en stemde in met:

  • de keuze voor ‘Masters in Vitaliteit’ als nieuwe arbodienst voor Cedrah;
  • de vergoeding voor ploegleiders BHV voor de periode dat de huidige CAO van kracht is;
  • het beleid camera-inzet;
  • de geactualiseerde autoregeling.

De OR bracht hiernaast een positief advies uit over de nieuwe functie coördinator duurzaamheid.

OR-training

De OR heeft onder leiding van Jeannette van Oostrum, interne coach bij Cedrah, een leerzame en nuttige training gevolgd. We leerden onder andere waar onze kwaliteiten liggen en oefenden met de zes denkhoeden van Bono. Door verschillende denkhoeden op te zetten, word je gedwongen om een probleem anders te benaderen. Hierdoor wordt eenzijdig denken uitgesloten met als gevolg dat er nieuwe inzichten ontstaan.

RMU-cursus voor voorzitters en secretarissen van de OR

Lenie (voorzitter), Petra (secretaris) en Tineke (ambtelijk secretaris) volgden een 1-daagse cursus van de RMU in Veenendaal. Hier hebben ze diverse vaardigheden geleerd en tips uitgewisseld met OR-leden van andere organisaties.

Aspirant-OR-leden

De OR verwelkomt Jacobine de Jong (locatie Hebron) als aspirant-OR-lid. Er zijn nog drie collega’s die interesse hebben in het OR-lidmaatschap. Zij hopen in maart een OR-vergadering bij te wonen. De OR ziet ook uit naar belangstelling vanuit de Zeeuwse locaties. Welkom om een keer kennis te maken met een OR-vergadering! Heb je interesse in het OR-lidmaatschap, meld je dan aan via [email protected].

Hartelijke groeten van de OR-leden,
Jacquelien Lokhorst Amandelhof
Annemieke Mallegrom Amandelhof
Corine Teunissen Beth-San
Lenie Weerheim Beth-San
Marleen Poppe Centraal Bureau
Ko Quaak Centraal Bureau
Jacobine de Jong Hebron
Petra Kok Nebo