Deze keer zijn de volgende onderwerpen met elkaar besproken: arbobeleid, samenwerken in sterke teams, werktijdenbeleid en de mogelijkheid om extra te belonen. Hiernaast lag er een adviesaanvraag op tafel voor de nieuwe functie assistent Zorg & Welzijn. Hierover hebben we als OR een positief advies uitgebracht.

Netwerkparticipcatie

Stagiair Roselyn van Beijnum hield voor de OR een presentatie over netwerkparticipatie. We dachten met elkaar na wat er nodig is om het netwerk (mantelzorgers/familie) hierin mee te nemen. Er is nog veel nodig om onze collega’s mee te nemen in een omslag in denkwijze en in de manier van werken. Dat geldt ook voor onze achterban. De zorg kan niet meer alles uit handen nemen bij inhuizing van de cliënt. Het is de bedoeling dat zorgverlening door het netwerk meeverhuist en dat mantelzorgers en familie gaan helpen met zorgtaken.

Nieuwe leden

Als OR mogen we drie nieuwe aspirant-leden verwelkomen: Marjolein den Hertog uit Nebo én Corrie Plug en Natanja van Buuren uit Uitzicht. Nieuwe OR-leden krijgen een tweedaagse basiscursus aangeboden waarin ze alles leren over de rechten, bevoegdheden en werkwijze van de Ondernemingsraad. Hieronder stellen de  nieuwe leden zich ook nog aan jullie voor. We zijn heel blij met deze versterking van de ondernemingsraad en de opvulling  van de vacatures voor de betreffende locaties.

Heb je vragen? Mail naar [email protected].

Hartelijke groeten van de OR-leden,
Jacquelien Lokhorst Amandelhof
Annemieke Mallegrom Amandelhof
Corine Teunissen Beth-San
Lenie Weerheim Beth-San
Marleen Poppe Centraal Bureau
Ko Quaak Centraal Bureau
Jacobine de Jong Hebron
Petra Kok Nebo
Marjolein den Hertog Nebo
Natanja van Buuren Uitzicht
Corrie Plug Uitzicht

Even voorstellen…

‘Graag wil ik mij via dit stukje voorstellen als nieuw OR lid. Ik ben Corrie Plug, ik ben 52 jaar en ruim 30 jaar werkzaam in de ouderenzorg als verzorgende IG en EVVer waarvan 17 jaar bij stichting Cedrah locatie Uitzicht in Vlaardingen. Ik ben sinds april lid van de OR. Ik ben de OR ingegaan om de belangen van het personeel te behartigen en om mee te denken over de organisatie van Cedrah. Ik ben getrouwd met Arie, moeder van vier kinderen waarvan er nog twee thuis wonen en sinds kort ben ik een trotse oma van een kleinzoon.’

‘Ik ben Marjolein den Hertog, getrouwd en moeder van 2 kinderen. Als verpleegkundige ben ik werkzaam in Nebo op de KSW afdeling – huiskamer de Klipper. Met veel plezier werk ik 8 uur per week in de praktijk maar zoek ook mijn uitdagingen.  De combinatie van praktijk en theorie vind ik prettig en daarom heb ik de afgelopen tijd wat rondgesnuffeld en bij de OR vond ik wat ik zocht. Eigenlijk maak je deel uit van het lijntje wat er loopt tussen CB en de locatie, tussen de cijfers en de handen aan het bed. Wat kan er beter, waar zien we toekomstplannen en welke cijfers vragen om kritisch beoordeeld te worden. Samen met een enthousiaste club collega’s probeer ik me in te zetten voor de belangen van personeel en bewoners van Cedrah.’

‘Via deze weg wil ik mij voorstellen als nieuw OR lid vanuit locatie Uitzicht. Ik ben Natanja van Buuren-Oosterman, 49 jaar en getrouwd met Marc en moeder van 2 kinderen. Onze dochter is getrouwd en heeft samen met haar man een tweeling (Lieke en Thomas) van 5 jaar waar ik de trotse oma van mag zijn. Onze zoon van 21 woont nog thuis. Ik werk vanaf mijn 16e al in de zorg en vanaf 2009 werkzaam bij Cedrah locatie Uitzicht als Verzorgende en Planner. Vanaf april ben ik lid van de OR. Heb deze keuze gemaakt omdat ik het belangrijk vindt dat Uitzicht ook vertegenwoordigt is en je inzicht krijgt in de besluitvorming. Als OR lid kan je het verschil maken omdat je in het belang handelt van werknemers. Het is fijn om op deze manier collega’s van andere locaties te leren kennen.’