Samen zingen is iets wat we graag doen met bewoners. Het geeft een gevoel van saamhorigheid, bewoners ontmoeten elkaar en het roept vroegere herinneringen op. De liedbundel met vaderlandse liederen en oudhollandse schoolliedjes is in een mooi nieuw jasje gestoken. De inhoud is, op wat uitbreiding van verschillende verzen na, gelijk gebleven. We hopen dat de liedbundels weer lange tijd met veel plezier gebruikt mogen worden!