30 maart zijn de kinderen van de ds. Hellenbroekschool in Nebo geweest. De juf heeft een Bijbelverhaal verteld en de kinderen hebben mooie liederen rondom het thema Pasen gezongen, waar de bewoners erg van genoten!

7 april is harpdocent Harriëtte Katsman samen met een harpleerling in Nebo geweest om harp te spelen. De bewoners vonden dit prachtig en neurieden met de liederen mee. Hariëtte en haar leerling speelden liederen rondom het thema Pasen.