Als klankbordgroep staan we tussen de locaties en bestuurder in. Zo kunnen ideeën, adviezen, ervaringen en zorgen wat betreft de identiteit onderling gedeeld worden en blijft de bestuurder op de hoogte.

Cedrah-brede onderwerpen

Afgelopen laatste vergaderingen hebben we bijvoorbeeld gesproken over het gebruik van beeldschermen, het benoemingsbeleid, werkzaamheden op zondag, de waakmand en toerusting van medewerkers inzake vragen over levenseinde en levensvragen. In de klankbordgroep denken we na over Cedrah-brede onderwerpen. Ervaar je problemen omtrent identiteit? Dan is je leidinggevende altijd het eerste aanspreekpunt.

Vergadering 23 maart

Op 23 maart spraken we onder andere over de evaluatie van de identiteitsagenda en het programma toerusting 2021 – 2024 over het jaar 2022. Identiteit is het bestaansrecht van Cedrah en dus een belangrijk focuspunt binnen de organisatie. Identiteit wordt gewaarborgd op diverse manieren, maar vooral in onderlinge contacten en in gedrag. Het programma toerusting identiteit bevat 5 thema’s:

  • toerusting collega’s;
  • toerusting studenten;
  • toerusting praktijkopleiders;
  • toerusting van klantadviseurs en verhuurmakelaars;
  • toerusting van leidinggevenden.

De leden van de klankbordgroep merkten op dat toerusting van collega’s blijvende aandacht nodig heeft. Vooral rondom het levenseinde en levensvragen van cliënten is het nodig dat ze de visie van Cedrah kunnen verwoorden richting de bewoners en hun familie/contactpersonen en goed kunnen ingaan op vragen. Dat is voor collega’s soms best lastig! De klankbordgroep adviseert om het punt ‘identiteit’ tijdens werkoverleggen op de agenda te zetten. Er kan dan af en toe een pastoraal medewerker aanschuiven om hierover van gedachten te wisselen.