Momo Bedsense

Neem een bloeddrukmeter. Deze slaat meetgegevens op, die ook weer – wanneer je dat zou willen – automatisch de data naar het cliëntdossier doorstuurt. Hoe geavanceerder het hulpmiddel is, hoe meer data er wordt verzameld. Denk hierbij aan de Momo Bedsense. Deze slimme matras legt hele slaap-waak-bewegingspatronen vast van een cliënt. De data geeft veel informatie over een cliënt. Je kan bijvoorbeeld zien wanneer een cliënt ‘s nachts onrustig wordt en of hierin een bepaald patroon te ontdekken is. Stel dat een cliënt vaak rond de klok van twee uur ’s nachts onrustig wordt en de data uit een ander zorghulpmiddel – het slimme incontinentiemateriaal –  aangeeft dat er dan een plasdrang is, kun je relaties tussen onrust en mogelijke oorzaken gaan ontdekken.

Passiviteit en activiteit

Je kunt ook de data van de slimme matras combineren met passiviteit of activiteit van de cliënt. Een cliënt die relatief lang passief is, heeft een verhoogde kans op doorligwonden. Wanneer de data aangeven dat een cliënt passief is, dan kan je voor preventie van doorligwonden, de wondverpleegkundige eerder inzetten en ook de cliënt activeren door inzet van fysiotherapeut e.d.

Gedrag in kaart brengen

Het is ook mogelijk om via dataverzameling het gedrag van cliënten in kaart te brengen. Gebleken is dat hiermee gedragsescalaties te voorkomen zijn. Je kunt je voorstellen dat in de nabije toekomst data uit allerlei zorghulpmiddelen te combineren zijn en dat je op deze manier per cliënt een data-gestuurd profiel kunt gaan opstellen. Op basis van deze profielen kan dan weer voorspeld worden welke zorgvragen er zich bij de cliënt ontwikkelen. Dit is geen utopie meer, maar wordt – weliswaar in kleine settingen –  al gebruikt voor het bepalen van welke persoonsgerichte passende zorg een cliënt nodig heeft.

Stof tot nadenken

Vanuit zorgprofessie biedt sturen met data interessante nieuwe perspectieven. Het zijn wel ontwikkelingen waar goed over nagedacht moet worden.  Deze ontwikkelingen roepen bijvoorbeeld vragen op over privacy, ethiek, informatiebeveiliging en menselijke maat. Bij het nadenken over het omgaan met data uit zorgapplicaties is daarom een brede advisering nodig. Hoe denkt de VVAR over een toepassing? Is de data voldoende beveiligd? Is er toestemming voor cliëntprofilering in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming? Wordt ons beeld van een cliënt niet vervangen door een set van data, in plaats van een dierbaar medemens?

Werken waar liefde woont

Bij Cedrah wordt momenteel samen met Momo en ICare onderzocht of het mogelijk is om het aantal doorligwonden te verlagen. Dit door analyse van de data uit de Momo Bedsense en preventieve inzet van de wondverpleegkundige. Het verminderen van risico op doorligwonden is een belangrijke gezondheidswinst voor de cliënt. Deze ontwikkeling is medisch-ethisch zeker verdedigbaar. Maar, het kan ook het begin zijn van een verdere ontwikkeling naar profilering van de cliënt. Een goede doordenking van deze ontwikkelingen is zéker nodig. Werken met goed doordachte hulpmiddelen en hulpbronnen past bij een organisatie die als motto heeft: ‘werken, waar liefde woont’!

Door: Kees Stijnen, manager Kwaliteit en Veiligheid bij Cedrah