Alle bewoners met twee familieleden waren uitgenodigd voor een gezellige maaltijd met elkaar en met medewerkers van de afdeling. Ook de regiomanager, teamleider en de cliëntenraad waren aanwezig.

Heerlijk diner

De mantelzorgers maakten kennis met elkaar tijdens een heerlijk diner, volledig verzorgd door cateraar Coert van Dam (bij sommigen vast nog wel bekend om zijn kookkunsten tijdens de vaarvakantie). Ook hebben de mantelzorgers onderling ervaringen uitgewisseld. De maaltijd werd beëindigd met een meditatie door pastoraal medewerker Simon van Koeveringe, waarna de bewoners werden teruggebracht naar hun appartementen.

Samenwerken met mantelzorgers

De familie en medewerkers van de afdelingen vervolgden de avond met spreker Jan van der Hammen. Hij gaf ons uitleg over het ouder wordende brein. Daarnaast hebben we samen nagedacht over wat het netwerk van de bewoner inhoudt met vragen zoals ‘hoe kunnen we samenwerken met mantelzorgers en de zorg?’ We kijken terug op een fijne, leerzame bijeenkomst, waarbij het mooi was om te zien hoe het netwerk steeds meer betrokken raakt bij de zorg voor hun familielid waar we voor mogen zorgen!