Thema uitgelicht: mobiliteitsbeleid

In dit cederblad willen we het thema mobiliteit toelichten. De afdeling P&O gaat een mobiliteitsbeleid ontwikkelen. Het mobiliteitsbeleid wordt ontwikkeld en draagt bij aan werkgeverschap, goed rentmeesterschap en duurzaamheid. Jouw input hierin is belangrijk. Bij ‘P&O actualiteiten’ lees je hierover meer.

Heb je vragen? Mail die naar [email protected] Je kunt je vraag ook stellen aan Annet Keppel (beleidsadviseur Kwaliteit & Veiligheid met aandachtsgebied duurzaamheid) of Martin van den Berge (Coördinator Duurzaamheid).