Martin van de Berge, teamleider diensten bij Eben-Haëzer, is in februari gestart als coördinator duurzaamheid. Martin neemt ook het projectleiderschap voor het D&R-team van Anja Barth over. Hij gaat de organisatie stimuleren in het bereiken van de doelstellingen op gebied van duurzaamheid, rentmeesterschap en milieu. Hij zal voornamelijk communiceren aan welke eisen en verplichtingen Cedrah moet voldoen om het milieucertificaat te behalen. Martin zijn motivatie om zich in te zetten voor duurzaamheid is: ‘Rentmeesterschap is voor mij dat je werkt met datgene wat je gekregen hebt voor Gods glorie. We zijn rentmeester voor Hem! Hij heeft ons dingen toevertrouwd die wij op een goede manier mogen beheren. Wat mij betreft gaat dat over alles wat we gekregen hebben. Over onze talenten, werkplek of waar je woont. En over de zorg voor de spullen die je zijn toevertrouwd.’

Annet Keppel is ook gemotiveerd om aan de slag te gaan met duurzaamheid: ‘Ongeveer 7 procent van de CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door de zorg. Dat motiveert mij om binnen Cedrah ook stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid.’ Zij zal zich, vanuit haar rol als beleidsadviseur Kwaliteit en Veiligheid, verdiepen in de eisen en verplichtingen waar Cedrah aan moet voldoen. Daarnaast zal ze de planning en stand van zaken van de milieuthermometer bijhouden: ‘De focus van onze werkzaamheden zal in de komende maanden vooral liggen op de certificering van de milieuthermometer Zorg. Uiterlijk eind september moeten we al gereed zijn voor deze certificering!’

‘Ongeveer 7 procent van de CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door de zorg.' Annet Keppel, adviseur Kwaliteit en Veiligheid

Milieuthermometer Zorg

Cedrah heeft ervoor gekozen zich te laten certificeren voor het (laagste) niveau Brons van de Milieuthermometer Zorg. De Milieuthermometer is een instrument om stappen voor duurzaamheid concreet te maken. Het zet de neuzen van de medewerkers dezelfde kant op. De meeste maatregelen kunnen opgepakt worden binnen de bestaande taken op iedere locatie.

Allereerst is er een nulmeting uitgevoerd, hierbij is gekeken: waar staan we nu eigenlijk als Cedrah? De meting is gedaan op verschillende gebieden, zoals vastgoed, vervoer, afvalscheiding en schoonmaak. Er zijn al een aantal verplichte eisen op orde en op sommige gebieden lopen we zelfs iets voor. Zo is in Eben-Haëzer al een green lab gestart, om duurzame pilots te draaien.

Maar we zijn er nog niet! Helaas zijn niet alle basisvereisten op orde. Nu de nulmeting uitgevoerd is, zullen we vervolgstappen gaan zetten. Om ons eind september te kunnen certificeren, willen we in juni al een aantal onderwerpen echt ingeregeld hebben op de locaties. Een voorbeeld hiervan is het scheiden van afval. Dat vraagt een andere manier van werken en hierin moet iedereen meegenomen worden: medewerkers, bewoners, maar ook vrijwilligers. Het scheiden van afval is een concrete stap tot verduurzaming waar alle medewerkers op iedere locatie binnenkort mee aan de slag kunnen gaan.

Heb jij zelf een duurzaam idee? Mail het naar: [email protected]

Annet Keppel

Martin van de Berge