Jeannette van Klinken, gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie en zelf tien jaar werkzaam geweest als EVV’er, mocht de dames begeleiden. ‘Ik ben bijzonder blij dat deze twee collega’s de opleiding hebben gevolgd. Zij zorgen voor versterking en zorgvernieuwing’, aldus Jeannette.

De opleiding

De opleiding leert je buiten je eigen kaders te denken en te handelen. Denk aan het coördineren van de zorg binnen een groepsproces. Jeannette legt uit: ‘Neem bijvoorbeeld familie die meestal vanuit een eigen denkkader denkt en graag wil dat … (vul maar in!) Hiernaast je collega die er ook wat van vindt. De denkhoeden van de Roos van Leary, verkregen via de opleiding, geven je dan handvatten voor een goede beslissing met een gewenst resultaat.’

Bovendien oefent de opleiding je om stappen te ondernemen die de zorgkwaliteit verbeteren. Denk aan het verbeterplan. Annemarie en Jolanda hebben zich ingezet binnen het kader mantelzorgparticipatie. Met elkaar zijn ze op het idee gekomen om de mantelzorger een beleefdag aan te bieden.

Meer begrip

Samenvattend bestaat de opleiding uit het begeleiden, adviseren en professionaliseren van collega’s en vrijwilligers. Je ondersteunt, adviseert en begeleidt mantelzorgers en cliënten in de VVT en je leert een bijdrage leveren op het gebied van kwaliteitszorg. Jeannette is erg enthousiast over de opleiding en raadt de opleiding aan: ‘Door zorgpersoneel zo professioneel te scholen, voelt familie zich meer gehoord en begrepen. De kwaliteit van leven van de bewoner verbetert, dit is merkbaar en voelbaar. Hiernaast voelen de overige teamleden deze extra kennis en kunde van de EVV’er als steun in hun werkzaamheden.’

Jeannette van Klinken heeft Jolanda en Annemarie een 6 minuten-dagboek aangeboden, zodat zij kunnen blijven leren en reflecteren.