De komende jaren gaat er veel veranderen. Door vergrijzing en een tekort aan helpende handen ontstaat een toenemende druk op onze zorg. Dat vraagt om een inspanning van ons allemaal.

De komende maanden voert Cedrah met reformatorische zorgorganisaties een bewustwordingscampagne vanuit de vraag: hoe dragen we samen bij aan de toekomst van onze zorg? We trekken hierin samen op met Salem, RST, Sirjon, Adullam en De Schutse. Gedurende de campagneperiode zullen o.a. op de sociale media kanalen en identiteitsgebonden bladen meerdere verhalen langskomen.

We hopen dat de campagne meer mensen uit onze achterban doet nadenken over het belang van onze identiteitsgebonden zorg. Dat meer mensen kiezen voor een baan in deze zorg. En dat meer mensen zich als vrijwilliger of mantelzorger in willen zetten. Als een gemeenschappelijk gedragen verantwoordelijkheid. Binnen Cedrah sluit dit aan bij de transitie naar passende zorg.

Help jij ook mee om zoveel mogelijk mensen te bereiken? Samen kunnen we de hele achterban mobiliseren. Wil je deze materialen delen op sociale media en onder je Whatsapp contacten? De campagne start op zaterdag 13 mei. Alvast bedankt voor jouw inzet!

Bedankt dat ook jij bijdraagt aan onze zorg!