Onderwerp

De maatschappelijke ontwikkeling op gebied van de ouderenzorg leiden tot ingrijpende veranderingen in de organisatie van de ouderenzorg. Het overheidsbeleid is dat de zorg zo lang als mogelijk thuis wordt gegeven. Stijnen neemt u mee in de uitdagingen die deze veranderingen geven. De richting van de veranderingen is vastgelegd in het Kader Passende Zorg. Wat houdt passende zorg in? Uitgangspunten zoals ‘zelf, tenzij’,  ‘thuis, tenzij’, ‘netwerk, tenzij’ en ‘digitaal, tenzij’ worden toegelicht.  Wat betekent ‘thuis, tenzij’ of ‘netwerk, tenzij’ van u als mantelzorger? Wanneer de zorg thuis niet meer mogelijk is en verhuizen naar een woonzorgcentrum nodig is, hoe wordt daar dan invulling gegeven aan passende zorg? Dit en nog diverse andere aspecten van passende zorg zullen deze avond aanbod komen. Daarnaast is er ook ruimte om elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen.

Tijd en plaats

De bijeenkomst is van 19.30 tot 21:30 uur in woonzorgcentrum Beth-San, Wilde Veenen 1 te Moerkapelle. (inloop vanaf 19.00 uur)  Mantelzorgers en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Deelname is gratis. U hoeft zich niet aan te melden.

Meer informatie

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de Coördinator Informele Zorg van Beth-San, Corine Honkoop T 079- 593 18 40 E a.c.honkoop@cedrah.nl