Eerstelijns Verblijf

Bij een eerstelijnsverblijf logeert u maximaal drie maanden in een woonzorgcentrum van Cedrah. U ontvangt dan persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of behandeling.

U komt in aanmerking voor ELV als u:

  • Tijdelijk extra zorg nodig heeft, waarbij 24-uurs toezicht of zorg in de nabijheid noodzakelijk is.
  • De verwachting heeft dat u op korte termijn (maximaal 3 maanden) weer kunt terugkeren naar uw eigen omgeving.
  • Een verwijzing heeft van uw huisarts of medisch specialist dat u in aanmerking komt voor ELV.
  • Niet in aanmerking komt voor een zorgvorm die valt onder de Wlz of WMO.


De volgende onderdelen horen bij een eerstelijnsverblijf:

  • Huisvesting, inventaris, eten en drinken, schoonmaak, linnengoed en outillagemiddelen (middelen die uit het budget van de zorgverlener betaald worden);
  • 24-uurs beschikbaarheid en zorglevering van verpleging en/of verzorging;
  • De geneeskundige zorg geleverd door de huisarts
  • Eerstelijns basis complex uitgevoerd door de huisarts;
  • Paramedische zorg (fysiotherapie, oefentherapie Mensendieck/Cesar, logopedie, diëtetiek en ergotherapie) die samenhangt met de indicatie voor het verblijf.

Als u voor een tijdelijke periode in het woonzorgcentrum komt wonen, ontvangt u een ingericht appartement, eventueel aangevuld met eigen spullen. Het linnengoed wordt geregeld door het woonzorgcentrum en wordt daar ook gewassen. De persoonlijke kleding wordt in principe door de familie gewassen. Wanneer dit niet mogelijk is kan dit als servicedienst verzorgd worden door Cedrah.

Hoe komt u eraan?
Door middel van een indicatie die kan worden aangevraagd bij de medisch specialist of de huisarts. Meer informatie kan worden opgevraagd bij de klantadviseur en wijkverpleegkundige.

Prijzen
Met een passende indicatie voor eerstelijnsverblijf vergoedt de zorgverzekering alle kosten vanuit de basisverzekering. U betaalt geen eigen bijdrage, wel wordt het eigen risico in rekening gebracht. U betaalt aan Cedrah de eventuele telefoonkosten en verdere service diensten.

Waar bieden we deze dienst?
d’Amandelhof te Capelle aan de IJssel(geen hoog complex verblijf)
Beth-San te Moerkapelle
Rehoboth te Goes
Uitzicht te Vlaardingen (geen hoog complex verblijf)