Algemene kosten

Woont u nog gewoon thuis, maar kunt u wel wat hulp in de huishouding of bij uw persoonlijke verzorging gebruiken? Of wilt u graag uw kleding door Cedrah laten wassen? Hieronder vindt u de tarieven van verschillende zorgproducten en diensten per 1-1-2023.

 •     Persoonlijke verzorging: € 63,40 per uur
 •     Verpleging: € 82,50 per uur
 •     Huishoudelijke hulp (voor cliënten met indicatie uit WMO, WLZ of PGB): € 30,50 per uur
 •     Huishoudelijke hulp (voor cliënten zonder indicatie uit WMO of WLZ): € 33,25 per uur
 •     Dagbesteding in groepsverband: € 45,85 per dagdeel (4 uur, inclusief maaltijd)
 •     Individuele begeleiding: € 71,00 per uur
 •     Eigen bijdrage CAK voor de WMO: klik hier
 •     Gebruik appartement boven mutatiedagen: € 87,00 per dag
 •     Halsalarm cliënt zonder ZZP: op aanvraag
 •     Driegangendiner restaurant: € 9,80
 •     Huur ruimte voor een logé (gast bewoner/huurder) per nacht: € 32,50 (€ 16,30 vanaf de 2e nacht)
 •     Technisch onderhoud per uur (excl. materiaal): € 58,95

Voor alle overige tarieven verwijzen wij u graag naar het servicepunt van de desbetreffende locatie.

Waskosten

Het wassen van de kleding wordt niet vergoed door de Wet langdurige zorg (Wlz) of Zorgverzekeringswet (Zvw). We noemen het verzorgen van de was daarom een ‘aanvullende dienst’. Als u van deze aanvullende diensten gebruik wilt maken, dan zijn daar kosten aan verbonden. U bent niet verplicht om van onze wasverzorging gebruik te maken; u kunt de was uiteraard ook door een familielid laten doen. Wilt u de was door Cedrah laten doen? Dan gelden de volgende tarieven, per 1-1-2023:

 •     Merkjes per stuk (verplicht, bij linnenverzorging), intramuraal: € 0,30
 •     Merken kleding per uur (dienstverleningstarief), intramuraal: € 30,50
 •     Merkjes per stuk (verplicht, bij linnenverzorging), extramuraal (incl. BTW): € 0,35
 •     Merken kleding per uur (dienstverleningstarief), extramuraal (incl. BTW): € 36,91
 •     Waskosten boven- en onderkleding combipakket, intramuraal: € 77,50
 •     Wasverzorging bovenkleding, per maand, intramuraal: € 51,00
 •     Wasverzorging onderkleding, per maand, intramuraal: € 33,00
 •     Waskosten boven- en onderkleding combipakket, extramuraal: € 90,75
 •     Wasverzorging bovenkleding, per maand, extramuraal: € 59,90
 •     Wasverzorging onderkleding, per maand, extramuraal: € 38,72
 •     Platgoed (handdoeken, theedoeken, washandjes en beddengoed) per maand: € 27,60

NB: tarieven zijn incl. btw of vrijgesteld van btw