Onze visie op wonen

Cedrah realiseert haar zorg- en dienstverlening vanuit kernlocaties, die aangeduid worden met de term ‘woongemeenschap'. De woongemeenschap bestaat uit geclusterde woningen met algemene voorzieningen waar zorg en diensten worden geleverd aan cliënten die de reformatorische identiteit delen. In de woongemeenschap biedt Cedrah integrale zorg met verblijf op basis van een zorgprofiel (voorheen ZZP), die mogelijk voor een deel de vorm heeft van kleinschalig wonen. Naast deze integrale zorg met verblijf biedt Cedrah in de woongemeenschap ook zorg en/of diensten in een zelfstandig gehuurde of eigen woning. Het afnemen van zorg en/of diensten is een voorwaarde om in de woongemeenschap te kunnen wonen. Cedrah bevordert de vitaliteit en de kracht van de woongemeenschap door de organisatie vorm te geven vanuit de afspraken met de klant. De gemeenschap is een product van het samen leven en werken van cliënten, medewerkers en informele zorgverleners.

Cedrah realiseert woongemeenschappen op plekken waar de kerkelijke achterban aanwezig is, waar de kerkelijke achterban politiek actief is en waar Cedrah een goed alternatief is voor de concurrentie. Op deze plaatsen zien wij toekomst voor Cedrah vanwege de aanwezigheid van cliënten, medewerkers en informele zorgverleners.

De appartementen in de woongemeenschap zijn standaard afgestemd op wooncomfort en veiligheid voor ouderen. Cliënten hebben keus uit appartementen van verschillende grootte en luxe, passend bij hun individuele financiële mogelijkheden of levensstijl. Er zijn mogelijkheden voor koop en huur.

We streven ernaar dat cliënten zo weinig mogelijk hoeven te verhuizen bij toenemende zorgvraag.

De eigen woning of het gehuurde appartement is het thuis van de cliënt. Hij of zij kan het zelf inrichten, heeft er privacy en kan op eigen wijze invulling geven aan zijn dagelijks leven.

Om u inzicht te geven in ons gevarieerd aanbod van wonen, zorg en diensten liet Cedrah een animatiefilmpje maken. Bekijk het filmpje <hier>.