Mantelzorg

Medewerkers werken samen met informele zorgverleners (mantelzorgers en vrijwilligers) daar waar dit mogelijk is en waar de cliënt het wenst. Informele zorg levert een bijdrage aan de verbinding tussen cliënt en maatschappij. De uitgangspunten ten aanzien van de inzet van mantelzorgers en vrijwiligers staan in het Beleid Informele Zorg.