Mantelzorg

Bij Cedrah zijn al veel informele zorgverleners actief. Globaal gezien wordt er op een locatie van Cedrah gemiddeld 20 uur per dag onbetaald werk verricht. Tot 2013 werden vrijwilligers grotendeels ingezet voor facilitaire taken. De inzet voor cliëntgebonden taken is in ontwikkeling.

 

Visie op informele zorg

Informele zorg is de vrijwillige bijdrage van informele zorgverleners aan welzijn (de zorg- en dienstverlening) van cliënten van Cedrah zonder dat er aanspraak wordt gemaakt op betaling van loon. Er wordt binnen informele zorg onderscheid gemaakt tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk (in de praktijk valt dit onderscheid soms weg). Het verschil tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk is dat er bij mantelzorg sprake is van een persoonlijke betrekking met een cliënt en dat er met name individuele cliëntgebonden activiteiten plaatsvinden. Vrijwilligerswerk kan zonder een persoonlijke betrekking met een cliënt bestaan en is met name gericht op activiteiten voor een locatie en/of afdeling in zijn geheel.

Verbinding met de maatschappij

Informele zorg biedt cliënten ondersteuning in hun dagelijks leven en verhoogt de kwaliteit van leven en welzijn. Formele en informele zorg zijn aanvullend op elkaar. Samenwerking is nodig om aan de cliënt een integraal pakket te bieden. Cedrah stimuleert (behoud van) de inzet van informele zorg rond een cliënt vanaf het eerste contact tussen cliënt en Cedrah. Medewerkers werken samen met informele zorgverleners daar waar het mogelijk is en waar de cliënt het wenst. Informele zorg levert een bijdrage aan de verbinding tussen zorgvrager en maatschappij.

Zelfredzaamheid

Net als bij formele zorg is ook informele zorg gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid van de individuele cliënt. Het bevorderen van de zelfredzaamheid betekent dat informele zorgverleners geen activiteiten onnodig van cliënten overnemen en dat de cliënt de regie behoudt.

Reformatorische woongemeenschap

De inzet van informele zorg is gericht op het (verder) vormgeven van de reformatorisch woongemeenschap. Werken met informele zorg is werken met en in woongemeenschappen. Dit sluit volledig aan op de visie van Cedrah als woongemeenschap. Een reformatorische woongemeenschap zorgt voor betrokkenheid (van jong tot oud, hulpbehoevend of niet). Het is belangrijk die betrokkenheid op velerlei wijze te organiseren, zodat alle reformatorische mensen zich betrokken gaan weten op één van de woongemeenschappen van Cedrah.
Concreet betekent het bijdragen aan de reformatorische woongemeenschap dat Cedrah van informele zorgverleners tenminste vraagt de identiteit te respecteren (mantelzorgers respecteren de reformatorische identiteit / vrijwilligers delen de reformatorische identiteit).

Werkzaamheden

De werkzaamheden van informele zorgverleners zijn divers en variëren van (niet alleen) facilitaire werkzaamheden, huishoudelijke ondersteuning, hulp bij welzijnsactiviteiten, bij persoonlijke verzorging en psychosociale begeleiding tot verpleegkundige hulp (zoals wondverzorging of injecties). Informele zorg in de vorm van vrijwilligerswerk kan ook werkprocessen in de organisatie ondersteunen.

Deskundigheid

De deskundigheid van informele zorgverleners wordt bevorderd binnen Cedrah: scholing en deskundigheidsbevordering passen in de huidige tijd van kwaliteitseisen, het leveren van verantwoorde zorg en cliënttevredenheid. Ook informele zorgverleners leveren hier een bijdrage aan, waarbij zij veelal de behoefte hebben om zich te kunnen ontwikkelen.