Klachten

In de woonzorgcentra van Cedrah proberen we u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar eerlijk is eerlijk, daarbij kan best wel eens wat misgaan. Wanneer u onjuist of onzorgvuldig behandeld bent, is het mogelijk een klacht in te dienen.

Klagen heeft vaak een negatieve bijklank, maar dit hoeft niet zo te zijn. Als organisatie leren we immers ook van uw klacht en kunnen we onze dienstverlening aanpassen en verbeteren. Daarmee helpt u niet alleen uzelf, maar ook andere klanten van Cedrah.

Eerst praten
Wanneer u klachten heeft, praat er dan eerst over met de persoon die het betreft. Deze heeft het recht om als eerste te weten dat u niet tevreden bent. Uw opmerkingen bieden hem of haar de mogelijkheid iets te herstellen of te verbeteren. Lukt dit niet, ga dan naar de leidinggevende of de locatiemanager om de zaak te bespreken. Als u van mening bent dat er vervolgens geen verandering is opgetreden of dat uw klacht niet voldoende gehoord is, kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris luistert, adviseert, begeleidt en bemiddelt bij het bespreekbaar maken van uw ontevredenheid. Wanneer het niet mogelijk blijkt om samen tot een oplossing te komen, kunt u een officiële klacht indienen bij de klachtenfunctionaris. De contactgegevens vindt u hieronder.
Het Beleid Klachtenbehandeling Cedrah is op te vragen bij de klachtenfunctionaris via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens klachtenfunctionaris
Per post:
Klachtenfunctionaris Cedrah
p/a Secretariaat Raad van Bestuur
Barbizonlaan 1
2908 MA Capelle aan den IJssel

Per e-mail: klachtenfunctionaris@cedrah.nl

Klantsignaal

Het kan zijn dat u het niet nodig vindt dat de klachtenfunctionaris bij uw klacht of vraag betrokken wordt. Toch wilt u wel dat er iets wordt gedaan met uw klacht of vraag. U heeft dan de mogelijkheid om een signaal op een eenvoudige manier af te geven via de knop ‘Klantsignaal’ rechts onderin op deze website. Zo’n signaal kan betrekking hebben op een algemene vraag, een idee, klacht of compliment. Ook wanneer u signaleert dat een bepaalde situatie vaker voorkomt binnen onze organisatie, kunt u dit melden via het klantsignaal. Via deze weg kunt u ook een anonieme melding doen. Als u niet in de gelegenheid bent een melding te doen via de website, kunt u een formulier invullen dat bij het servicepunt van onze locaties te verkrijgen is. De geregistreerde meldingen worden verzameld en geanalyseerd door de kwaliteitsmedewerker. Alle meldingen worden behandeld. Als het nodig is wordt er contact opgenomen met de betreffende afdeling. De melder van het klantsignaal krijgt altijd een reactie op het gemelde signaal.