Nieuws over nieuwbouw d'Amandelhof

In de afgelopen periode zijn verschillende stappen gezet in de ontwikkeling van de nieuwbouw van d’Amandelhof. Om bewoners, medewerkers en andere betrokkenen te informeren over de stand van zaken van deze nieuwbouw, is een nieuwsbrief verspreid. Deze nieuwsbrief kunt u hier lezen.