Herontwikkeling Uitzicht

De voorbereidingen voor de herontwikkeling van locatie Uitzicht in Vlaardingen zijn in volle gang. In een Visiedocument zijn de doelen van de herontwikkeling in kaart gebracht en in een Programma van Eisen is beschreven waaraan de nieuwbouw en renovatie moeten voldoen. Het plan is om het zorggebouw te vernieuwen en de serviceflat grondig te renoveren. Op dit moment wordt een massastudie opgesteld waarin de eisen worden uitgetekend, zoals de grootte van het complex en de ruimte rondom de gebouwen. Over deze en meer ontwikkelingen kunt u lezen in de nieuwsbrief.