Presentatie Bijzondere Noden in d'Amandelhof

Op maandagmiddag 28 november, een koude maar zonnige dag, waren we met veel bewoners in de Hofzaal van d'Amandelhof. De heer Velthove liet ons in een diapresentatie iets zien van het werk van het deputaatschap Bijzondere Noden.

In de presentatie ging het voornamelijk over vluchtelingenhulp. De heer Velthove vertelde ons dat er 65 miljoen vluchtelingen zijn. Dat is vier keer het aantal inwoners van Nederland. Onvoorstelbaar! We zagen ingrijpende beelden. Wat hebben wij het dan goed.

Handwerkgroep 'Vleitig Liesje' heeft het afgelopen jaar weer veel gehandwerkt. De verkoop daarvan bracht € 200,- op. Dit jaar was de opbrengst bestemd voor Bijzondere Noden. De collecte  die deze middag werd gehouden bracht ook nog eens € 64,70 op. Mevrouw Stroober heeft het totale, mooie bedrag van € 264.70 aan de heer Velthove overhandigd.