Servicediensten

Linnenservice
Vanuit alle locaties bieden wij een was- en strijkservice voor cliënten uit de servicewoningen. Voor prijzen en het maken van afspraken hierover kunt u contact opnemen met de klantadviseur van de locatie.

Persoonsalarmering
Cedrah biedt cliënten de mogelijkheid gebruik te maken van persoonsalarmering. Dit is een systeem waarmee 24 uur per dag in geval van nood hulp ingeroepen kan worden. Let op: het alarmeringssyteem is niet bedoeld voor spoedeisende hulp, maar bijvoorbeeld voor hulp na een valincident. Medewerkers van Cedrah ondernemen zo spoedig mogelijk na alarmering actie.

Persoonsalarmering is beschikbaar voor:
1.  Cliënten met een zorgindicatie (Wlz of ZVW).
2.  Cliënten zonder zorgindicatie die in een (huur)woning van Cedrah wonen.
3.  Cliënten zonder zorgindicatie die in een eigen woning (niet van Cedrah) wonen.
    
Let op: deze service wordt niet vanuit iedere Cedrah-locatie geboden. Informeert u hiervoor
     bij de klantadviseur.

Mits er sprake is van een indicatie ZZP/VPT3 of hoger, geldt dat er voor het gebruik van persoonsalarmering kosten in rekening worden gebracht. U kunt deze kosten raadplegen op onze tarievenlijst of meer informatie opvragen bij de klantadviseur van de betreffende locatie.