Informatie workshopaanbod

1. Workshop ‘Geloofsbeleving bij dementie’
Tom van Staveren, geestelijk verzorger
Aanbevolen voor: zorgmedewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers

Dementie zorgt voor onzekerheid en verwarring. De ziekte raakt de totale mens, dus ook het geestelijk leven. Naarmate het ziekteproces vordert, gaan mensen verder terug in hun levensgeschiedenis. Dit kan geloofsworstelingen geven. Tom van Staveren, geestelijk verzorger in verpleeghuis Salem, geeft adviezen en handvatten om bij deze naaste aan te sluiten.

2. Workshop ‘Onbegrepen gedrag, beter begrijpen’
Jan van der Hammen, Ervarea
Aanbevolen voor: zorgmedewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers

Werk je in de zorg dan word je regelmatig geconfronteerd met onbegrepen gedrag. Bewoners die onrustig gedrag vertonen, soms boos zijn of naar huis willen. Soms is er ook sprake van grensoverschrijdend gedrag wat zich bijvoorbeeld uit in agressie. Ook binnen Cedrah (her)kennen wij deze bewoners binnen KSW, VW, GGZ en Thuiszorg.
Er is een relatie tussen welbevinden en onbegrepen gedrag. Waar bewoners zich welbevinden, ontstaat minder snel onbegrepen gedrag. Helaas is het omgekeerde ook waar. Het is daarom belangrijk dat je weet hoe jij in jouw rol als zorgmedewerker invloed kan uitoefenen op het welbevinden van onze bewoners. Kom luisteren naar Jan van der Hammen die aan de hand van praktijkvoorbeelden vertelt over ‘onbegrepen gedrag’ en hoe je hiermee kunt omgaan.

3. Workshop ‘De aanbodrijke omgeving: activeren zintuigen bij mensen met dementie’
Barbara Oppelaar, Ervarea    
Aanbevolen voor: Zorgmedewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers

Mensen met dementie willen vaak niet zoveel meer en kunnen ook niet zoveel meer. Toch doen we pogingen om hen in ‘beweging’ te krijgen. Op de vraag ‘wilt u helpen aardappels schillen?’ is het antwoord regelmatig ‘dat heb ik m’n hele leven al gedaan!’. Toch geloven wij er in dat er manieren zijn om mensen met dementie op een laagdrempelige manier tot activiteit te krijgen. Zowel thuis als in een zorginstelling. Hoe? Door het creëren van een uitdagende omgeving, met uitdagingen die passen in de wereld van iemand met dementie. Tijdens deze workshop maak je kennis met een andere manier van denken.

4. Workshop ‘Palliatieve zorg bij dementie’
Mary Bijnagte, teamleider Zorg Uitzicht
Aanbevolen voor: Zorgmedewerkers en vrijwilligers

Hoe sta je mensen met dementie bij in hun verlangens, dilemma’s en angsten ten aanzien van het levenseinde? Hoe optimaliseer je de kwaliteit van leven en hoe verlicht je het lijden? Collega Mary Bijnagte, teamleider in woonzorgcentrum Uitizcht geeft je handvatten waarbij er alle ruimte is voor praktijkvragen.

5. Workshop ‘Zorginnovaties om (beter) contact te maken met mensen met dementie’
Peter Bleijenberg, Vegro
Aanbevolen voor: zorgmedewerkers, vrijwilligers

Voor wie bij wil blijven; laat je informeren en inspireren! Vegro demonstreert de belangrijkste en meest innovatieve producten en diensten voor de zorg aan mensen met dementie.

6. Lezing/workshop ‘Waardig ouder worden’
Diederik van Dijk, directeur NPV
Aanbevolen voor: zorgmedewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers

Mr. Diederik van Dijk, directeur van de NPV geeft een lezing met de titel: Waardig ouder worden. “Laten we koploper worden in het bevorderen van een cultuur van léven en krachtig inzetten op waardig ouder worden en een natuurlijk levenseinde.” Samen voor een positieve houding tegenover het leven. Er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen.

7. Workshop ‘Op welke manier wilt en kunt u betrokken zijn?'
Corine Rademakers, consulent Helpende Handen
Aanbevolen voor: mantelzorgers

Tekst website:...[nog formulieren]...

8. Workshop ‘Muziek in het leven van mensen met dementie’
Door....
Aanbevolen voor: zorgmedewerkers en activiteitenbegeleiders

Muziek brengt plezier en kan ontspannen, maar kun je het ook in de dagelijkse zorgplannen integreren? [Naam spreker] geeft je tips en suggesties waarmee je muziek een plaats kunt geven in het leven van mensen met dementie.

9. Workshop ‘Dementiezorg 2.0 binnen Cedrah'
Annemarie de Waard, Jeannette van Klinken
Aanbevolen voor: zorgmedewerkers (specifiek thuiszorg?)

Tekst website: …[nog formuleren]…


Het workshopprogramma biedt plaats aan 250 personen. Schrijf je snel in want vol = vol.
Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Biedt de workshop van jouw keuze geen plaats meer, dan behouden we ons het recht voor je in te delen voor een van de andere workshops.

Meer informatie over: