Locatiebreed gaan collega’s enthousiast aan de slag met geldinzamelingsacties voor de projectgroep Zorg voor Water. In bovenstaande grafiek is in kaart gebracht welk bedrag er per locatie is opgehaald. Het gaat hier om de opbrengsten die bij Cedrah zelf zijn binnengekomen. Daarnaast is het ook mogelijk om online te doneren via de actiepagina van Woord en Daad. Op deze actiepagina worden deze donaties ook per locatie in kaart gebracht.

Lees hier meer over dit project!

Lijkt het jou ook mooi om geld in te zamelen voor dit project door iets te verkopen of een activiteit te organiseren? Neem dan even contact op met de contactpersoon van jouw locatie.