Er gingen bijna dertig vrijwilligers mee met de stadswandeling door Vlaardingen. Het weer was prachtig en het was leuk om op deze manier Vlaardingen te ontdekken, zelfs voor de vrijwilligers die in Vlaardingen wonen. Na de wandeling zijn de vrijwilligers in De Soete Suikerbol getrakteerd op een High Tea. Iedereen had flinke trek; aan het eind van de middag waren alle lekkernijen op. We kijken terug op een hele mooie en gezellige middag!