Op de laatstgehouden vergadering van de VVAR stonden verschillende interessante onderwerpen op de agenda. Bij bepaalde onderwerpen haakten collega’s aan om toelichting te geven aan of het gesprek aan te gaan met de leden van de VVAR.

Passende zorg en netwerkparticipcatie

Zo sloot bij het bespreken van het ‘projectplan passende zorg en netwerkparticipatie’ collega Peter Mulder aan. Na een korte introductie werd met name gesproken over het effect van passende zorg en netwerkparticipatie binnen de sterke teams en de mening daarover van de VVAR.

Bevoegd- en bekwaamheid

Nelleke van de Marel sloot aan om advies in te winnen over het leggen van de verantwoordelijkheid voor bevoegd- & bekwaamheid bij de medewerker. Een interessant onderwerp waar veel over te zeggen valt. Daarnaast was ze benieuwd hoe de VVAR denkt over de inzet van hbo-v studenten binnen Cedrah en welke effecten dit heeft op de werkvloer en de huidige manier van werken.

Lidmaatschap V&VN

We zijn in gesprek gegaan over de behoefte bij de medewerkers en nut en noodzaak voor een lidmaatschap van de V&VN via Cedrah. Met de leden van de VVAR dachten we verder na over het Beleid Advance Care Planning (ACP) met betrekking tot het levenseinde. Dit beleid is onlangs opgesteld. In het gesprek brachten de leden van de VVAR niet alleen advies uit over de inhoud van dit beleid maar vroegen speciaal aandacht voor het belang van het beleid en de toepassing daarvan op de werkvloer. De VVAR vindt het belangrijk dat alle EVV’ers hierin geschoold worden.

Regelmatig evalueren we de structuur en werkwijze van de VVAR. In de laatste vergadering deden we dat opnieuw. We bespreken dat of de manier van werken nog passend is en aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de leden. Voor nu zijn er geen veranderingen en zetten we de huidige structuur voort.

Stem laten horen

We vinden het fijn om mee te denken in het beleid van Cedrah vanuit het perspectief van verpleegkundigen en verzorgenden en zo onze stem te laten horen. We zijn van plan vaker in het Cederblad aan onze collega’s te vertellen waar we mee bezig zijn.

Door: Anneke Both (bestuursadviseur) en Anette van Dijk (verpleegkundige Nebo)