Je hebt er misschien al wel van gehoord: de Medido is een hulpmiddel wat ervoor zorgt dat cliënten zelfredzamer zijn. De automatische medicijndispenser ondersteunt de cliënt bij het gebruik van medicatie. De Medido is een apparaat waar een baxterrol in gaat, waarna op het juiste tijdstip het juiste medicijnzakje wordt uitgegeven met een signaal/herinnering. Als er niet wordt gereageerd door de cliënt, wordt een melding gestuurd naar de zorg.

Waarom?

De Medido kan bijvoorbeeld goed ingezet worden bij begin dementerende personen. Zo is de cliënt niet langer afhankelijk van de thuiszorg voor het aanbieden van medicatie. Het apparaat wordt steeds meer ingezet bij cliënten thuis. Zorgverzekeraars stimuleren dit ook. Het geeft cliënten meer vrijheid en ook eigen regie. Tegelijkertijd helpt het zorgverleners: de thuiszorg hoeft minder vaak naar de cliënt toe en houdt meer tijd over om andere cliënten te helpen. Een mooi stukje innovatie dus, wat ook goed aansluit bij de ontwikkelingen rondom passende zorg. Hoe kunnen we in de toekomst nog zorg blijven geven, als we minder zorgverleners hebben maar meer zorgvragers? De Medido is een mooi voorbeeld van innovatie op dit gebied en helpt dit vraagstuk op te lossen.

Vervolg

Als de Medido eenmaal ingezet is in de thuiszorg van Eben-Haëzer en de startfasen goed zijn doorlopen, dan kunnen we de inzet ervan uitbreiden naar andere locaties. Het is mooi om te merken dat diverse locaties al contact hebben gelegd om te informeren naar mogelijkheden om ook de Medido in te zetten. Zo merk je dat er behoefte aan is!

Auteur: Lisanne Hoorweg – Verhage (Teamleider Thuiszorg en wijkverpleegkundige Eben-Haëzer)