Kortdurend verblijf

Omschrijving
Bij een kortdurend verblijf logeert u maximaal 72 uur per week in een woonzorgcentrum van Cedrah. U ontvangt dan persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of behandeling.

De volgende onderdelen horen bij een kortdurend verblijf:

  • Wonen: permanent toezicht, beschermende woonomgeving en/of therapeutisch leefklimaat. Toezicht is in twee vormen mogelijk: toezicht door een medewerker die voortdurend in de nabijheid van de cliënt is of toezicht door een medewerker wanneer de cliënt hier om vraagt (door middel van het alarm).
  • Hotelfuncties: maaltijdvoorziening, aanbieden van welzijns- en ontspanningsactiviteiten, schoonmaak van de gezamenlijke ruimten en aanwezigheid van een receptie.
  • Gemeenschappelijk te gebruiken accommodaties: winkel, fysiotherapieruimte en de ruimten voor sociale activiteiten.
  • Huishoudelijke hulp: wekelijkse basis schoonmaak van het appartement, dit omvat schoonmaak sanitair, schoonmaak vloer en schoonmaak meubels. Maximale tijd is 45 minuten per week. Vindt u dit niet voldoende? Dan kunt u extra huishoudelijke hulp inkopen. Voor meer informatie over extra huishoudelijke hulp klikt u hier.
  • Activiteiten: u kunt deelnemen aan de gezamenlijke activiteiten. Als er kosten aan verbonden zijn, geldt het intramurale tarief.
  • Zorg: passend bij indicatie.


Als u voor een tijdelijke periode in het woonzorgcentrum komt wonen, ontvangt u een ingericht appartement, eventueel aangevuld met eigen spullen. Het linnengoed wordt geregeld door het woonzorgcentrum en wordt daar ook gewassen. De persoonlijke kleding wordt meestal door de familie gewassen.

Hoe komt u eraan?
Door middel van een indicatie die kan worden aangevraagd bij de gemeente of de huisarts. Meer informatie kan worden opgevraagd bij de klantadviseur.

Prijzen
Met een passende indicatie voor kortdurend verblijf (ook wel 'Eerstelijnsverblijf' genoemd) vergoedt de zorgverzekering alle kosten vanuit de basisverzekering. U betaalt geen eigen bijdrage, wel wordt het eigen risico in rekening gebracht. U betaalt aan Cedrah de eventuele telefoonkosten en verdere service diensten.

Waar bieden we deze dienst?
d’Amandelhof te Capelle aan de IJssel
Eben-Haëzer te Middelburg
Nebo te Zwijndrecht

Rehoboth te Goes
Uitzicht te Vlaardingen