Huishoudelijke hulp

Omschrijving
Bij het bieden van huishoudelijke hulp nemen wij de activiteiten op het gebied van het huishouden van u over. Het gaat om activiteiten op het gebied van huishoudelijke dagelijkse verrichtingen, zoals het opruimen, schoonmaken van de woning of het verzorgen van de maaltijden. Er zijn 2 categorieën huishoudelijke hulp:
1. HH1: uitvoerende huishoudelijke werkzaamheden
2. HH2: HH1 en de organisatie van het huishouden

Hoe komt u aan deze dienst?
U kunt een indicatie aanvragen bij de eigen gemeente volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Huishoudelijke hulp kan ook particulier ingekocht worden.

Kosten
U betaalt een eigen bijdrage, afhankelijk van het inkomen en een deel van het eigen vermogen. De eigen bijdrage wordt door CAK berekend. Op www.cak.nl kunt u een voorbeeldberekening maken. Wanneer huishoudelijke hulp particulier wordt ingekocht, bedraagt de prijs € 20,00 per uur. Het is mogelijk om aanvullende huishoudelijke diensten in te kopen. Bekijk hier de prijslijst voor deze aanvullende diensten.

Waar bieden we deze dienst?
d’Amandelhof te Capelle aan den IJssel
Beth-San te Moerkapelle
Eben-Haëzer te Middelburg
Nebo te Zwijndrecht
Rehoboth te Goes
Uitzicht te Vlaardingen