Kwaliteit

Goede kwaliteit van de zorg- en dienstverlening staat voor Cedrah voorop. Daarom letten wij erop dat belangrijke processen goed verlopen. Zo nodig sturen we bij.

ISO-certificaat
In januari en februari 2014 is Cedrah getoetst op de ISO-normen. De toetsing is goed verlopen; Cedrah voldoet aan de normen van de ISO en heeft het nieuwe certificaat ontvangen. Uit het  behalen van het ISO-certificaat blijkt dat Cedrah kwalitatief goed werk levert. 

Klantsignaal
Tevreden klanten vinden wij heel belangrijk. Daarom bieden wij klanten van Cedrah de mogelijkheid om een klantsignaal in te vullen. Elk signaal is welkom, van compliment tot klacht. Dit klantsignaal kunt u hier invullen.

Cliënttevredenheidsonderzoek
Elke twee jaar worden cliënten van Cedrah om hun mening gevraagd. Ten behoeve van de onafhankelijkheid worden deze interviews uitgevoerd door een externe organisatie. De resultaten van 2014 vindt u hier.

Kiesbeter.nl
De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek en de meting Verantwoorde Zorg worden elk jaar gepubliceerd op de landelijke site kiesBeter.nl.

Rapporten IGZ
In oktober 2015 bracht de Inspectie voor de Gezondheidszorg een bezoek aan locatie Eben-Haëzer in Middelburg. Naar aanleiding van dit bezoek zijn een aantal verbeterpunten geconstateerd m.b.t. hygiëne en infectiepreventie binnen Cedrah. Het volledige rapport van de IGZ kunt u hier vinden: Rapport Inspectiebezoek Eben-Haëzer 22 oktober 2015 aangevuld met: herinspectie 13 mei 2016 - Eben-Haëzer.

Personeelssamenstelling
Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, waarin onder andere wordt beschreven wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg, vraagt van zorgorganisaties zoals Cedrah om de actuele personeelssamenstelling op de website te publiceren. De actuele personeelssamenstelling van Cedrah per 1 juli 2017 vindt u hier.